מדיניות של ייצוא פסולת בישראל

המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם שאחראי בישראל על הנושא של טיפול בפסולת. נציגי המשרד גם קובעים כיצד לייצא אותה, אך חשוב להכיר את הפרמטרים המשפיעים על התהליך. הנה כל המידע הרלוונטי

כמות הפסולת הביתית בישראל גדלה בשיעור של 5% מדי שנה. הגורם שאחראי על הפסולת הוא המשרד להגנת הסביבה ומוקצים עבור הנושא משאבים בסכומים של מאות מיליוני שקלים. הסיבה לכך קשורה לא רק לאופן שבו פינוי הפסולת והטיפול בה משפיעים על איכות החיים של כולנו, אלא גם להשפעה על איכות הסביבה ועל מאמצי הייצוא.

יש כמה מאפיינים בולטים שניתן להצביע עליהם במדיניות של ייצוא פסולת מישראל למדינות אחרות:

א. פסולת מסוכנת – ייצוא של פסולת מסוכנת מבוצע בצורה אחרת מאשר סוגים אחרים של פסולת. הייצוא כפוף בראש ובראשונה להוראות תקנות החומרים המסוכנים, שהוגדרו בעצמן לפי דרישות אמנת באזל. בנוסף, המדיניות הרלוונטית לפסולת המסוכנת מתווה כיצד יש לפעול בנושאים כמו השבה, טיפול וסילוק של פסולת מאתרי הטמנה מסוימים.

ב. שיקולי ייצוא – ממונה מוסמך שרשאי לאשר ייצוא למדינות מפותחות ברחבי העולם מחזיק בשיקולים מיוחדים. לפי המדיניות הקיימת נכון להיום, הייצוא של פסולת מסוכנת אפשרי רק אם אין מתקני טיפול בארץ, אם אין יכולת טיפול בגלל מגבלת כמות ואם אין אפשרות לטיפול בארץ בגלל תקלות.

ג. מניעה והפחתה במקור – כמובן ששיקולי ייצוא פסולת ומדיניות הטיפול בפסולת מסוכנת לא באים על חשבון ניסיון למנוע ולהפחית במקור את כמות הפסולת. הניסיונות למנוע ולהפחית במקור את הפסולת משותפים לכל הגורמים המעורבים. בעזרת מניעה והפחתה במקור ניתן לחסוך את מאמצי הייצור ולהגן על איכות הסביבה.

מאיפה מגיעה הפסולת שעוברת לייצוא?

המדיניות של משרד להגנת הסביבה מביאה בחשבון את מקורות הפסולת בישראל. מקורות של פסולת מוצקה למשל כוללים את האגף העירוני והביתי, את המשרדים ואת בתי העסק ואת מפעלי התעשייה והחקלאות. בתים פרטיים מייצרים כמויות אדירות של פסולת שנובעת משיירי מזון ומוצרים שתם השימוש בהם. לצורך השוואה, במשרדים ובתי עסק מייצרים פסולת מסוג גזם ופסולת מסחרית, בעוד בתעשייה מייצרים פסולת משאריות חומרי גלם ובחקלאות משאריות דשנים וחומרי הדברה.

המערך הקיים של סוגים שונים של ייצוא פסולת נועד על מנת לחזק את שיתוף הפעולה של ישראל עם מדינות זרות. באמצעות הקפדה על שיקולי הייצוא ועל המדיניות ניתן לייצר סביבה אקולוגית מאוזנת יותר.

לסיכום, המדיניות של ישראל בנוגע לייצוא בכלל ולטיפול בפסולת בפרט עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים המקובלים בעולם, והיא נאכפת על ידי המשרד להגנת הסביבה. מצד אחד, מדיניות הייצוא מפחיתה את כמות הפסולת שיש כבר עכשיו באתרי ההטמנה המורשים. מצד שני, היא עולה בקנה אחד עם ניסיון גלובאלי למחזר פסולת ולהחזיר חומרים מסוימים לשימוש.

This entry was posted in אנרגיה ירוקה. Bookmark the permalink.

Comments are closed.