חיטוי מים בישראל ואיכות הסביבה

משרד הבריאות בישראל מפעיל מערכת הבטחה ציבורית לאספקת מים ראויים לשתייה. המערכת כוללת לצד תקנות והנחיות בדבר איכותם התברואתית של מי השתייה והשמירה עליהם, גם פיקוח תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול ומערכות האספקה. הפיקוח מבוצע בעזרת בדיקות הנדסיות תברואתיות בשטח, ומעקב אחר בדיקות איכות המים שמבצעים הספקים. מעבר לכך, התקנות מגדירות כיצד יש לבצע חיטוי מים בישראל, ומי אחראי עליו.

מטרת החיטוי ושמירה על סטנדרטים בינלאומיים

המטרה של חיטוי מים היא למנוע מחלות שעלולות להימצא במאגרים לא מטופלים. החיטוי הוא הדרך הטובה ביותר להתמודד עם חולירע, לגיונלה, קוליפורמים ועוד. חיטוי המתבצע בכפוף להנחיות ועל ידי אנשי מקצוע מיומנים משפר את הבריאות של כלל הציבור הרחב. בנוסף, החיטוי מתמקד בשלושה מוקדים שונים:

א. מאגרי מי שתייה לבניינים משותפים – לרבות מאגרי מים עיליים מסוגים שונים, כגון מיכלי פלסטיק, נירוסטה, חדרים וכדומה.

ב. מערכות מים חדשות וקיימות

ג. מאגרים פתוחים ותשתיות צנרת להובלת מי שתייה

הסטנדרטים הקובעים כיצד יש לבצע חיטוי מים בישראל מתאימים אל התקנים המחמירים של האיחוד האירופי, של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה ושל הנחיות ארגון הבריאות הבינלאומי. למעשה, התקנות החדשות כוללות בדיקות ללמעלה מ-150 מרכיבים שונים. הצלחה בבדיקות הללו מחייבת תהליך קפדני של חיטוי מים ושימוש בשיטות טכנולוגיות חדשות.

כיצד מתבצע תהליך החיטוי?

קיימים הבדלים בין תהליכי חיטוי המתבצעים במאגרי המים השונים. בבניינים משותפים החיטוי מתמקד בשירותי ניקוי מאגרי המים בלחץ גבוה לאחר ניקוז. שירות אחר הוא איטום וסגירת פתחים באמצעות רשתות למניעת כניסה של בעלי חיים, מזיקים, מכרסמים וכן הלאה. עוד שירות הניתן על ידי חברות המתמחות בדיגום, טיפול וחיטוי במקורות מים הוא קרצוף חלקי מתכת במברשות זיפים קשות. יחד עם זאת, אין ספק שהשירות החשוב ביותר הוא דיגום והנפקת אישורי תקינות למערכת המים.

בבתים פרטיים כולל תהליך החיטוי צורת עבודה מעט שונה. ראשית, יש להבחין בין מערכות מים חדשות לבין מערכות מים קיימות. במערכות חדשות החיטוי הוא תנאי הכרחי לקבלת טופס אכלוס, בעוד במערכות קיימות המטרה היא מניעת ירידה באיכות המים עקב בעיות כגון שינוי מקור המים, שינויים במשטר התפעול, קורוזיה, מים עומדים וכן הלאה. שנית, חיטוי של מערכות מים חדשות מתבצע לפני תחילת השימוש, בעוד במערכות מים קיימות יש צורך בשטיפה תקופתית עם דגש על איזורים בעייתיים.

ברמה הציבורית מתבצע גם החיטוי למאגרי מי שתייה פתוחים ותשתיות צנרת לפי דרישות משרד הבריאות. המשרד דורש דיגום תקופתי ומתמקד במקור המים ובמתקני הטיפול, במערכת אספקת המים הראשית ובמערכת אספקת המים הפנימית של יישובים. בצורה כזו מכסה משרד הבריאות את כל מעגלי האספקה של המים בישראל. נציגי המשרד עוקבים אחר ביצוע הבדיקות ומסמיכים אנשי מקצוע לחיטוי מים.

This entry was posted in ביוב ומים. Bookmark the permalink.

One Response to חיטוי מים בישראל ואיכות הסביבה